Рециклирането на техника се състои от демонтиране на отпадъци битова техника и бракуване на техните части за повторна употреба.

Рециклирането на уреди, включва демонтаж, премахване на опасните компоненти и унищожаване на оборудването в края на живота му, за да се възстановят материалите, обикновено чрез раздробяване, сортиране и окачествяване.

Скоростта, с която се изхвърля стари или неработещи електроуреди се е увеличава с нарастването на технологичния напредък.

Защо да рециклираме електроуреди?

Електрически уреди са съставени от широка гама от материали, включително благородни метали (като злато и платина), токсични тежки метали, метални вериги, смесени пластмаси, негорими и стъкло. Тежки метали като олово, кадмий, живак и арсен, както и забавители на горенето може да доведе до замърсяване на околната среда чрез извличане от електронни отпадъци в депа във водни системи. Чрез рециклиране, това замърсяване може да се избегне и полезни средства могат да бъдат съхранени, като до 95% от материали могат да бъдат възстановени за повторна употреба.

Тази взаимовръзка директно ни води до въпроса “Какъв е най-подходящият начин за обезвреждане на тези неизползваеми вече електроуреди?” Той е като закарате старият си електроуред в депо за изкупуване на такива уреди, а не като го изхвърлите на сметището, защото така ще навредите на природата, докато в първият случай ще я опазите от поредното замърсяване.

Опции за рециклиране на електроуреди

Някои компании използват схемите за обратно приемане на техните електрически продукти. Разходите за тези системи обикновено са вградени в цената на продукта и предоставя удобен път за рециклиране електрически уред.

Има редица търговсци, които предлагат услуги за изкупуване и рециклиране на е-отпадъци, както и организации, които рециклират, ремонтират или съдават повторна употреба на електрически уреди и аксесоари.

Основните видове уреди, които се рециклират са:
телевизори,телефони, хладилници, климатици, перални машини, компютри и други видове по-дребна техника като кафе-машини, микровълнови печки и други.
Когато уредите са рециклируеми, те могат да се разглеждат като ценни ресурси.
Ако се баче изхвърлят неправилно, тези уреди могат да станат вредни за околната среда и да бъдат отрова за екосистемите.

Какво се случва, когато електроуреди се рециклират?

Електрически уреди се разглобяват и различните компоненти се сортират. Много от материалите, включително стъкло, мед, пластмаси, метали и благородни метали, се възстановяват за по-нататъшна обработка и евентуално използване в производството на нови продукти.

Разглобяване на ел. уредите

Ключова част от рециклирането на уред е ръчно разглобяване на всеки продукт.
Демонтажът премахва опасни компоненти.
Процедурите варират от единият уред към другия. Какво количеството от опасните компоненти може да бъде отстранено също зависи от вида на уреда.
Всеки вид уред има свой собствен набор от характеристики и компоненти.
Това прави характеристиката на уредите от съществено значение за сортиране и разделянето им на части.

Класификация

Частите обикновено се отстраняват по ред от най-големия до най-малкия. Металите се екстрахират първо, а след това пластмасите.
Материалите се подреждат по размер, форма или плътност .
Определянето на размера е един добър начин за сортиране, който ще съживи бъдещата преработка. Размерът класифицира фракции, които показват състава на ел. уреда, на базата на първоначалния размер, издръжливост, или крехкост. Класификацията форма допринася за динамиката на материала. Класификация по плътност е важно, когато става въпрос за определяне на използването на материалите от ел, уредите.

Примери
Знаем, че Китай произвежда значителен дял от световните електроуреди.

Следователно тази страна има висок приток на ел-отпадъци.
Но те за съжаление нямат голям напредък в ефективността на рециклирането уредите и по този начин замърсяват околната среда.

Електронните и електрическите отпадъци са най-бързо растящият компонент на битовите отпадъци в света с около 50 милиона тона генерирани годишно в глобален мащаб, като сумата се покачва всяка година. Какво да правим с тях?

Електронните и електрическите уреди правят живота ни по-лесен и приятен. Потребителите обичат своите електронни устройства. Постоянно се измислят някакви подобрения, а хората с нетърпение очакват следващото ново попълнение на пазара.
Тъжният резултат от любовта ни към най-новите технологии е в растящите планини от стари изхвърлени устройства.
В европейските страни количествата на глава от населението варират, като за изминалата година са 14.8кг за Швеция, 7.8кг. за Германия, 4.4кг за Франция, 5.1кг за България и 2.6кг за Италия.
Много от потребителите не са наясно с нарастващия проблем с тези отпадъци и с опасностите, които те крият. За това е необходимо след като урудите ни се амортизират или по-новият модел от съответният ел. уред е вече на пазара, да се отървем от тях като ги дадем на специализиран пункт за изкупуване на такива уреди.